Blog > Komentarze do wpisu
Scenariusz zajęć 7
Wiosenna łąka

Scenariusz do zajęć dla dzieci sześcioletnich

Przygotowała – Małgorzata Jodłowska

Czas trwania zajęć – 30 minut

Temat zajęć: Wiosenna łąka – wykonywanie obrazka farbami plakatowymi palcami z użyciem skrawków materiału.

 

Cele zajęć:

• dziecko zna wygląd i zwyczaje niektórych zwierząt żyjących na łące

• wykonuje pracę plastyczną według instrukcji

• czerpie radość z wykonywania pracy

• potrafi określić liczbę elementów zbioru i porównać liczebność zbiorów

• potrafi klasyfikować zbiory według malejącej lub wzrastającej liczebności

• dodaje i odejmuje w zakresie 10 poprzez przeliczanie

• potrafi naśladować głosy zwierząt, doskonali narządy mowy

• aktywnie uczestniczy w grach dydaktycznych i zabawach ruchowych

• dostrzega piękno otaczającej przyrody i wie jak zachować się w stosunku do roślin i zwierząt

Metody:

• rozmowa

• ćwiczenia praktyczne

• zabawy ruchowe

Formy:

• indywidualna

• zbiorowa

Środki dydaktyczne:

• kartki z wyrazami: bocian, żaba, owad, kle, kum, bzz

• obrazki do zagadek matematycznych

• ilustracje łąki i zwierząt łąkowych oraz hodowlanych, pasących się na łąkach

• chmurki, białe kartki, woda, farby plakatowe, skrawki materiału

Przebieg zajęć:

1. Zabawa dydaktyczno-ruchowa „Bociany, żaby, owady” – dzieci losują kartki

z zapisanymi głosami zwierząt: kle, kum, bzz i głośno powtarzają wylosowane sylaby (ćwiczenia ortofoniczne). Na umówiony sygnał rozbiegają się po sali szukając swojego miejsca oznaczonego wyrazami: bociany, żaby, owady.

2. Rozwiązywanie zagadek matematycznych. Nauczyciel prezentuje zagadki w formie słowno-plastycznej, dzieci układają  działania z wykorzystaniem dodawania i odejmowania oraz porównania liczb w zakresie 10. Zagadki dotyczą określania liczby elementów zbioru i porównywania ich liczebności.

3. „Bocian i żaba” – zabawa ruchowo-naśladowcza.

4. Rozmowa dotycząca wyglądu łąki w czasie wiosny. Opisywanie jej charakterystycznych cech. Wymienianie i krótka charakterystyka zwierząt żyjących na łące i przebywających na niej blisko gospodarstw domowych. Zwrócenie uwagi na pożyteczny aspekt łąk w stosunku do zwierząt hodowlanych.

5. Wykonywanie pracy „Wiosenna łąka”. Dzieci otrzymują trzy chmurki i przyklejają je do kartki za pomocą wody. Skrawkiem materiału zamalowują kartkę na zielono, po czym ściągają chmurki. Powstałe białe plamy „przerabiają” na baranki, domalowując im palcami łapki, łebki, różki. Potem palcami domalowują kwiaty, motylki, biedronki.

6. Podsumowanie – oglądanie prac i udzielenie odpowiedzi na pytanie: czego dzieci nauczyły się na zajęciach i co im się najbardziej podobało?

 

czwartek, 24 czerwca 2010, maljod11

Polecane wpisy

  • Zabawy dzieci 6

    Ciąg dalszy piosenek z pokazywaniem Moja Julianko Moja Julianko Klęknij na kolanko Podeprzyj się w boczki Chwyć się za warkoczyki Umyj się, uczesz się I wybiera

  • Zabawy dzieci 5

    Czas na zabawy ze śpiewem i pokazywaniem... Banany Śpiewamy tekst piosenki, jednocześnie tańcząc (w kółko, ruszając biodrami) I odpływają łodzie z bananami w si

  • Zabawy dzieci 4

    ...żeby pomysłów nie zabrakło... Wszystko zwierzę Dzieci siadają w półkolu lub szeregu a osoba prowadząca lub dziecko staje z przodu i mówi: Wszystko zwierzę, c